Styrelsen

Från och med 2017 består styrelsen av

Ordförande Andreas Söderlund  070-221 38 08
Vice ordförande Rikard Johansson  073-828 30 83
Kassör: Peter Fransson 070-654 56 23
Sekreterare Ulrik Svahn 070-230 97 15
Vice sekreterare: Maria Hannah 076-145 56 31